Nauka Jazdy | Jazdy dodatkowe Warszawa bródno | Jazdy doszkalające Warszawa bródno | Doszkalanie Warszawa | Skoda Fabia | Jazdy doszkalające | Jazdy doszkalające Warszawa | Warszawa | jazdy dodatkowe warszawa | Fabia 1.2 TSI | Dodatkowe szkolenia  | Kat.B | Jazdy doszkalajace odlewnicza | TSI | Prawo jazdy B | Egzamin | Auto | Prawko | Autodoszkalanie | szkolenia | Doszkalanie przed egzaminem | Instruktor nauki jazdy  | elka "L" | Skoda na egzaminie  | skoda turbo | jazdy doszkalające doszkalanie | Fabia benzynowa | Odlewnicza | Bródno | jazdy doszkalające warszawa odlewnicza | trasy odlewnicza | Białołęka | Tarchomin | Żoliborz  | Bemowo | Bielany | Jazdy | Egzamin
Doszkalanie Warszawa, jazdy doszkalające Skoda Fabia, Warszawa, godziny doszkalające, doszkalanie Skoda Fabia, nauka jazdy na Fabii, doszkalanie Fabia, nauka jazdy Skoda Fabia, Warszawa jazdy doszkalające, doszkalanie na prawo jazdy Warszawa, jazdy Skoda Fabia, jazdy doszkalające w Warszawie, doszkalanie jazdy, Skoda Fabia 1.2 TSI, Skoda, Fabia 1.2 TSI, jazdy dodatkowe na Fabii, jazdy doszkalajace Skoda, jazdy doszkalające Fabia, jazdy Skoda fabia, Warszawa Skoda
www.doszkalanie.edu.pl
- tu się znajdujesz
Prawo jazdy - Zmiany w przepisach od 2018 roku
 
stat4u
Ostatnia aktualizacja strony:  20.12.2016r.
Dodatkowa kontrola OSK przez starostę.
Starosta będzie analizował dane z centralnej ewidencji kierowców i brał pod uwagę statystyczne naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone w danym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określonej kategorii.

Przepisy które wejdą w życie z dniem 4 czerwca 2018r.

2 letni okres próbny.

Prawo jazdy kategorii B uzyskane po raz pierwszy wydawane będzie na okres próbny 2 lata, począwszy od dnia, w którym zostanie wydany dokument.
Dłuższy okres próbny dla osób łamiących przepisy

Starosta przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów.
Badanie psychologiczne, kursy reedukacyjne

Starosta wyda decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na:
1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli w okresie próbnym popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
2) kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
3) kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Osoba skierowana na badanie, jest obowiązana do poddania się badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Przedstawienia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Uiszcza opłatę ewidencyjną.

Osoba skierowana na kurs reedukacyjny jest obowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu. Przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Uiszcza opłatę ewidencyjną.

Kurs ma kosztować około 500 zł i trwać 28 godzin (4 dni)
Zatrzymanie prawa jazdy

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy:
1) osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu:
a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
c) kursów reedukacyjnych,
Cofnięcie prawa jazdy po 3 wykroczeniach

Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku:
1) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny,
2) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Punkty karne

Limity punktowe pozostają bez zmian. Kierowcy po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych będą kierowani na kursy reedukacyjne. Jeśli nie zaliczą go w ciągu miesiąca, stracą prawo jazdy. Jeśli w ciągu pięciu lat, od zakończenia kursu reedukacyjnego kierowca znów przekroczy 24 punkty, będzie musiał ponownie zdawać egzamin.
W okresie próbnym kierowca będzie obowiązany:
Odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:
a) 2 godzinny ( 2x 45min.) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzanym przez WORD, wysokość opłaty nie może przekroczyć 100 zł.
Forma zajęć o charakterze teoretycznym obejmować będzie przedstawienie:
- czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
- problematyki wypadków drogowych;
- psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

WORD wyda zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach. Zaświadczenie przedstawić trzeba staroście przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy.
b) 1 godzinne (60 min.) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym prowadzonym przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Wysokość opłaty nie może przekroczyć 200 zł.  Praktyczne szkolenie będzie przeprowadzane w formie ćwiczeń praktycznych i będzie miało na celu:
- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej
do warunków ruchu prędkości;
- kształtowanie postawy defensywnej u osoby szkolonej.
ODTJ wyda zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach. Zaświadczenie przedstawić trzeba staroście przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy.

Najciekawsze jest to, że Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy w województwie mazowieckim jest tylko kilka, a są województwa gdzie nie ma ich wcale.
Zielony listek
Można będzie kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego
(przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu)
Ograniczenia prędkości
W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabronione będzie przekraczanie prędkości;
- 50 km/h na obszarze zabudowanym,
- 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz
- 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
Zakaz podejmowania pracy jako kierowca
W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabronione będzie podejmowanie pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem auta
W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.
DZIĘKUJĘ ZA ZAINTERESOWANIE
W trosce o najwyższy poziom obsługi jestem do Państwa dyspozycji od godziny 7.00 - 22.00 w dni robocze. Jeżeli mają Państwo pytania zachęcam do kontaktu lub korespondencji.
 
Zajęcia dostosowuję do Państwa indywidualnych potrzeb.

Realizuję na zamówienie;
                              - telefoniczne,
                              - e-mail,
                              - messenger
                              - sms 
 
      JAZDY DOSZKALAJĄCE
                 WARSZAWA
    HYUNDAI i20 1.2 MPI 85KM
            EGZAMINACYJNY
OSK-MODEL
                                  NIE ZWLEKAJ!
              ZADZWOŃ DO MNIE TERAZ
Ośrodek Szkolenia Kierowców
                     MODEL

    Strona firmowa szkoły nauki
     jazdy z którą współpracuję.
tel. +48 660 456 157
                        Instruktor Jacek Zdański
  Trasy egzaminacyjne;

ODLEWNICZA, BEMOWO
         RADAROWA
Polub MNIE NA FACEBOOKU