Nauka Jazdy | Jazdy dodatkowe Warszawa bródno | Jazdy doszkalaj¹ce Warszawa bródno | Doszkalanie Warszawa | Skoda Fabia | Jazdy doszkalaj¹ce | Jazdy doszkalaj¹ce Warszawa | Warszawa | jazdy dodatkowe warszawa | Fabia 1.2 TSI | Dodatkowe szkolenia  | Kat.B | Jazdy doszkalajace odlewnicza | TSI | Prawo jazdy B | Egzamin | Auto | Prawko | Autodoszkalanie | szkolenia | Doszkalanie przed egzaminem | Instruktor nauki jazdy  | elka "L" | Skoda na egzaminie  | skoda turbo | jazdy doszkalaj¹ce doszkalanie | Fabia benzynowa | Odlewnicza | Bródno | jazdy doszkalaj¹ce warszawa odlewnicza | trasy odlewnicza | Bia³o³êka | Tarchomin | ¯oliborz  | Bemowo | Bielany | Jazdy | Egzamin
Doszkalanie Warszawa, jazdy doszkalaj¹ce Skoda Fabia, Warszawa, godziny doszkalaj¹ce, doszkalanie Skoda Fabia, nauka jazdy na Fabii, doszkalanie Fabia, nauka jazdy Skoda Fabia, Warszawa jazdy doszkalaj¹ce, doszkalanie na prawo jazdy Warszawa, jazdy Skoda Fabia, jazdy doszkalaj¹ce w Warszawie, doszkalanie jazdy, Skoda Fabia 1.2 TSI, Skoda, Fabia 1.2 TSI, jazdy dodatkowe na Fabii, jazdy doszkalajace Skoda, jazdy doszkalaj¹ce Fabia, jazdy Skoda fabia, Warszawa Skoda
www.doszkalanie.edu.pl
Prawo jazdy - Zmiany w przepisach od 2018 roku
Ostatnia aktualizacja strony:  20.12.2016r.
Dodatkowa kontrola OSK przez starostę.
Starosta będzie analizował dane z centralnej ewidencji kierowców i brał pod uwagę statystyczne naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone w danym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określonej kategorii.

Przepisy które wejdą w życie z dniem 4 czerwca 2018r.
2 letni okres próbny.

Prawo jazdy kategorii B uzyskane po raz pierwszy wydawane będzie na okres próbny 2 lata, począwszy od dnia, w którym zostanie wydany dokument.
Dłuższy okres próbny dla osób łamiących przepisy

Starosta przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów.
Badanie psychologiczne, kursy reedukacyjne

Starosta wyda decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na:
1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli w okresie próbnym popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
2) kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
3) kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Osoba skierowana na badanie, jest obowiązana do poddania się badaniu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Przedstawienia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Uiszcza opłatę ewidencyjną.

Osoba skierowana na kurs reedukacyjny jest obowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu. Przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu. Uiszcza opłatę ewidencyjną.

Kurs ma kosztować około 500 zł i trwać 28 godzin (4 dni)
Zatrzymanie prawa jazdy

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy:
1) osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu:
a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
c) kursów reedukacyjnych,
Cofnięcie prawa jazdy po 3 wykroczeniach

Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku:
1) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny,
2) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Punkty karne

Limity punktowe pozostają bez zmian. Kierowcy po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych będą kierowani na kursy reedukacyjne. Jeśli nie zaliczą go w ciągu miesiąca, stracą prawo jazdy. Jeśli w ciągu pięciu lat, od zakończenia kursu reedukacyjnego kierowca znów przekroczy 24 punkty, będzie musiał ponownie zdawać egzamin.
W okresie próbnym kierowca będzie obowiązany:
Odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:
a) 2 godzinny ( 2x 45min.) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzanym przez WORD, wysokość opłaty nie może przekroczyć 100 zł.
Forma zajęć o charakterze teoretycznym obejmować będzie przedstawienie:
- czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
- problematyki wypadków drogowych;
- psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

WORD wyda zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach. Zaświadczenie przedstawić trzeba staroście przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy.
b) 1 godzinne (60 min.) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym prowadzonym przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Wysokość opłaty nie może przekroczyć 200 zł.  Praktyczne szkolenie będzie przeprowadzane w formie ćwiczeń praktycznych i będzie miało na celu:
- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej
do warunków ruchu prędkości;
- kształtowanie postawy defensywnej u osoby szkolonej.
ODTJ wyda zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach. Zaświadczenie przedstawić trzeba staroście przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy.

Najciekawsze jest to, że Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy w województwie mazowieckim jest tylko kilka, a są województwa gdzie nie ma ich wcale.
Zielony listek
Można będzie kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego
(przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu)
Ograniczenia prędkości
W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabronione będzie przekraczanie prędkości;
- 50 km/h na obszarze zabudowanym,
- 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz
- 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
Zakaz podejmowania pracy jako kierowca
W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabronione będzie podejmowanie pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem auta
W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.
- tu się znajdujesz
W trosce o najwyższy poziom obsługi jestem do Państwa dyspozycji od godziny 7.00 - 22.00 w dni robocze. Jeżeli mają Państwo pytania zachęcam do kontaktu lub korespondencji.
 
Zajęcia dostosowuję do Państwa indywidualnych potrzeb.

Realizuję na zamówienie;
                              - telefoniczne,
                              - e-mail,
                              - messenger
                              - sms 
      JAZDY DOSZKALAJĄCE
                 WARSZAWA
    HYUNDAI i20 1.2 MPI 85KM
            EGZAMINACYJNY
OSK-MODEL
                                  NIE ZWLEKAJ!
              ZADZWOŃ DO MNIE TERAZ
Ośrodek Szkolenia Kierowców
                     MODEL

    Strona firmowa szkoły nauki
     jazdy z którą współpracuję.
tel. +48 660 456 157
                        Instruktor Jacek Zdański
  Trasy egzaminacyjne;

ODLEWNICZA, BEMOWO
         RADAROWA
Polub MNIE NA FACEBOOKU
DZIĘKUJĘ ZA ZAINTERESOWANIE