Nauka Jazdy | Jazdy dodatkowe Warszawa bródno | Jazdy doszkalaj¹ce Warszawa bródno | Doszkalanie Warszawa | Skoda Fabia | Jazdy doszkalaj¹ce | Jazdy doszkalaj¹ce Warszawa | Warszawa | jazdy dodatkowe warszawa | Fabia 1.2 TSI | Dodatkowe szkolenia  | Kat.B | Jazdy doszkalajace odlewnicza | TSI | Prawo jazdy B | Egzamin | Auto | Prawko | Autodoszkalanie | szkolenia | Doszkalanie przed egzaminem | Instruktor nauki jazdy  | elka "L" | Skoda na egzaminie  | skoda turbo | jazdy doszkalaj¹ce doszkalanie | Fabia benzynowa | Odlewnicza | Bródno | jazdy doszkalaj¹ce warszawa odlewnicza | trasy odlewnicza | Bia³o³êka | Tarchomin | ¯oliborz  | Bemowo | Bielany | Jazdy | Egzamin
Doszkalanie Warszawa, jazdy doszkalaj¹ce Skoda Fabia, Warszawa, godziny doszkalaj¹ce, doszkalanie Skoda Fabia, nauka jazdy na Fabii, doszkalanie Fabia, nauka jazdy Skoda Fabia, Warszawa jazdy doszkalaj¹ce, doszkalanie na prawo jazdy Warszawa, jazdy Skoda Fabia, jazdy doszkalaj¹ce w Warszawie, doszkalanie jazdy, Skoda Fabia 1.2 TSI, Skoda, Fabia 1.2 TSI, jazdy dodatkowe na Fabii, jazdy doszkalajace Skoda, jazdy doszkalaj¹ce Fabia, jazdy Skoda fabia, Warszawa Skoda
www.doszkalanie.edu.pl

Przegląd zestawu wskaźników
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampki kontrolne sygnalizują określone funkcje lub zakłócenia.
zestaw lampek
Lampki kontrolne włączające się po włączeniu zapłonu
                 (po przekręceniu kluczyka)
zestaw lampek kontrolnych
Lampki kontrolne po kilku sekundach od  włączenia zapłonu
Informacja.
Usterki w zestawie wskaźników wyświetlają się, jako symbole;


-
czerwone, lampki awaryjne (Niebezpieczeństwo- ostrzegają nas o poważnych usterkach)
-
żółte, lampki ostrzegawcze (Ostrzegają o potencjalnych problemach)
- lampki informacyjne (Informują o aktualnym stanie urządzeń w samochodzie)
Zestaw wskaznikow z lampkami kontrolnymi
Zestaw wskaźników z lampkami kontrolnymi, Skoda Fabia (wg. instrukcji obsługi)
Ilustaracja z instrukcji obsługi.
-----------------------------------------------------
Rozmieszczenie tych lampek kontrolnych jest inne niż w samochodzie egzaminacyjnym.

Inny układ lampek zależny jest od modelu samochodu i rodzaju silnika.

Znaczenie informacyjne jest nie zmienne
kierunkowskazy lewe
kierunkowskazy prawe
swiatla drogowe
swiatla mijania
swiatla przeciwmglowe tylne
przepalenie zarowki
alternator
reflektory przeciwmglowe przednie
elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy
kontrola sterowania silnikiem
temperatura silnika
rezerwa paliwa
niskie cisnienie oleju
otwarte drzwi
kontrola skladu spalin
Opis lampek sygnalizacyjnych występujących w Fabii egzaminacyjnej (czyli dla silnika 1.2 TSI/63kW wersja STYLE)
Przegląd zestawu wskaźników
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zestaw wskaznikow
1. Obrotomierz
2. Wyświetlacz
    - z licznikiem przebiegu kilometrów samochodu
    - ze wskaźnikiem okresów międzyobsługowych
    - z zegarem cyfrowym
    - z komputerem pokładowym
3. Prędkościomierz
4. Przycisk trybu wskazania (książka):
    - ustawienie godzin / minut
    - Wskaźnik okresów międzyobsługowych
5. Przycisk (0.0):
    - kasowanie liczników dziennego przebiegu samochodu
    - kasowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych
    - ustawienie godzin / minut
    - włączenie / wyłączenie trybu widoku
1. Obrotomierz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czerwony obszar na podziałce obrotomierza oznacza obszar, w którym sterownik rozpoczyna ograniczanie prędkoœci obrotowej silnika. Sterownik silnika ogranicza prędkość obrotową do bezpiecznej wartości granicznej. Przed dojściem wskazówki licznika do czerwonego obszaru na podziałce, należy przełączyć na wyższy bieg. Unikniemy wystąpienia zbyt wysokiej prędkości obrotowej silnika.
Wskaźniki i lampki kontrolne w samochodzie SKODA FABIA 1.2 TSI
Lampki sygnalizacyjne w samochodzie egzaminacyjnym
Kierunkowskazy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W zależności od położenia dźwigni kierunkowskazów miga lewa lub prawa lampka kontrolna. W razie uszkodzenia kierunkowskazu lampka kontrolna miga dwa razy szybciej. Po włączeniu świateł awaryjnych migają równoczeœnie wszystkie kierunkowskazy i obie lampki kontrolne.
Światła drogowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna włącza się, gdy są włączone światła drogowe lub sygnał świetlny.
Jak optymalnie zmieniać biegi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na wyświetlaczu zestawu wskaźników wyświetla się informacja o włączonym biegu - A. W celu jak najmniejszego zużycia paliwa w czasie jazdy, na wyświetlaczu wyświetla się wskazanie optymalnej zmiany biegów.
Po rozpoznaniu przez sterownik warunków do optymalnej zmiany biegu, na wyświetlaczu wyświetla się strzałka - B . Strzałka może być skierowana w górę lub w dół, w zależności od tego, czy sterownik zaleca zmianę biegu na wyższy, czy też niższy.
Jednocześnie w miejscu aktualnie włączonego biegu A, wyœwietla się zalecany bieg.
2. Wyświetlacz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Licznik przebiegu kilometrów samochodu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licznik pokonanej trasy znajduje się na dole wyświetlacza. Informacja o przebytej odległości jest podawana w kilometrach (km).

Licznik przebiegu dziennego samochodu (trip)
Licznik dzienny kilometrów pokonanej trasy pokazuje odległość, która została pokonana od ostatniego wyzerowania licznika – z dokładnością do 100 m.
Przycisk kasowania
Naciśnięcie przycisku kasowania (0.0) przez 1 sekundę powoduje skasowanie licznika dziennego przebiegu.

Licznik przebiegu kilometrów samochodu
Licznik przebiegu wskazuje całkowity przebieg samochodu w kilometrach.

Sygnalizacja uszkodzenia
W razie wystąpienia usterki w zestawie wskaźników, na wyświetlaczu pojawia się na stałe napis Error (Błąd). Usunięcie usterki zlecamy specjalistycznej stacji obsługi.
Wskaźnik okresów międzyobsługowych
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przed osiągnięciem terminu wizyty w serwisie zawsze po włączeniu zapłonu wyświetli
się symbol klucza oraz wskazanie pozostałych kilometrów. Jednocześnie wyświetli się wskazanie ilości dni pozostałych do kolejnego terminu wizyty w serwisie.
Wyświetlana liczba kilometrów lub dni zmniejsza się do nadejścia terminu obsługi co
100 km bądź co jeden dzień. Gdy nadejdzie termin wykonania przeglądu, zaczyna migać symbol klucza na wyświetlaczu i wyświetla się symbol klucza oraz napis Service (Serwis).

Informacja o kilometrach i dniach do następnej obsługi serwisowej
Pozostałą odległość oraz ilość dni do następnej wizyty w serwisie można wyświetlić w
dowolnym momencie za pomocą przycisku (0.0)
Na wyświetlaczu przez 10 sekund wyświetli się symbol klucza, a także wskazanie
pozostałych kilometrów. Jednocześnie wyświetli się wskazanie ilości dni pozostałych
do kolejnego terminu wizyty w serwisie.
Zegar cyfrowy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zegar nastawiamy przyciskami. ( Książka i 0.0) Za pomocą przycisku (Książki) wybrać wskazanie, które zostanie zmienione, a następnie
przyciskiem (0.0) wykonać zmianę.
Komputer pokładowy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komputer pokładowy umożliwia uzyskanie wielu przydatnych informacji, takich jak:
- Temperatura zewnętrzna
- Czas jazdy
- Chwilowe zużycie paliwa
- Średnie zużycie paliwa
- Zasięg jazdy
- Przebyta odległość
- Średnia prędkość jazdy
- Bieżąca prędkość
- Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy
Kiedy przekręcamy kluczyk (włączamy zapłon) zapala się dużo lampek kontrolnych. Część tych kontrolek po kilku sekundach powinna gasnąć. Reszta musi się wyłączyć dopiero po uruchomieniu silnika .
Jeżeli po uruchomieniu silnika lampka nie wyłączy się lub włączy podczas jazdy, należy pojechać do stacji obsługi.
3. Prędkościomierz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy

W komputerze jest funkcja która umożliwia nastawienie granicznej dopuszczalnej prędkości jazdy, np. podczas jazdy w mieście. Gdy zostanie przekroczona nastawiona prędkość jazdy, na wyświetlaczu pojawi się informacja ostrzegawcza, (miga zadana prędkość) i rozlega się pojedyńczy dźwięk ostrzegawczy.


Jak to ustawić?
- Wybrać pozycję menu km/h (ostrzeganie przy --- km/h).
- Jechać z określoną prędkością, np. 50 km/h.
- Nacisnąć przycisk B. Za pomocą przycisku A wartość tę można zwiększyć wzgl. zmniejszyć.
- Po ponownym naciśnięciu przycisku wartość zostanie zapamiętana.
Po ponownym naciśnięciu B wartość jest anulowana i w wyświetlaczu wyświetla się - - -.
Żądaną prędkość można nastawić w odstępach co 5 km/h przyciskiem A także wtedy, gdy samochód stoi. Nastawioną prędkość zatwierdzić przyciskiem B. Gdy zostanie przekroczona nastawiona graniczna prędkość jazdy, na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie (miga zadana predkość) Miganie będzie dotąd, aż prędkość zostania ograniczona poniżej ustawionego limitu lub komunikat zostanie wyłączony przyciskiem B. Dodatkowo słychać pojedynczy sygnał dŸwiękowy. Ustawiona granica prędkoœci pozostanie zapisana także po wyłączeniu zapłonu.
Światła mijania
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna włącza się, gdy są włączone światła mijania.
Tylne światło przeciwmgłowe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna włącza się, gdy jest włączone tylne światło przeciwmgłowe
Przepalenie żarówki
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna włączy się po przepaleniu żarówki w przypadku:
- do 2 sekund po włączeniu zapłonu;
- po włączeniu przepalonej żarówki.

Tylne światło postojowe i oświetlenie tablicy rejestracyjnej posiada kilka żarówek. Lampka kontrolna zaświeci się dopiero wtedy, gdy przepalą się wszystkie żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej wzgl. światła postojowego (w lampie zespolonej
tylnej).
Alternator
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna włącza się po włączeniu zapłonu. Po uruchomieniu silnika musi ona się wyłączyć. Jeżeli po uruchomieniu silnika lampka nie wyłączy się lub włączy podczas jazdy, należy pojechać do najbliższej specjalistycznej stacji obsługi. Ponieważ rozładowuje się przy tym akumulator, należy wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki elektryczne.

            Ostrożnie!
            Jeżeli podczas jazdy oprócz tej lampki kontrolnej
na wyświetlaczu włączy się również lampka kontrolna           (usterka w układzie chłodzenia),        należy się natychmiast zatrzymać i wyłączyć silnik – niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika!
Reflektory przeciwmgłowe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna włącza się, gdy są włączone przednie światła przeciwmgłowe
Elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka kontrolna nie wyłączy się po 2 sekundach od włączenia zapłonu lub włączy się podczas jazdy, w elektrohydraulicznym układzie wspomagania kierownicy jest usterka. Układ wspomagania kierownicy pracuje z ograniczoną siłą wspomagania lub nie działa w ogóle.
Informacja
- Jeśli po ponownym uruchomieniu silnika i krótkiej jeździe żółta lampka kontrolna
wyłączy się, nie trzeba jechać do stacji obsługi.
- Gdy akumulator był odłączany i z powrotem podłączany, po włączeniu zapłonu włącza się żółta lampka kontrolna. Po przejechaniu krótkiego odcinka lampka kontrolna musi się wyłączyć.
- Podczas holowania samochodu z wyłączonym silnikiem lub uszkodzonym układem wspomagania brak jest wspomagania układu kierowniczego. Samochodem można jednak w pełni kierować. Do obracania kierownicy trzeba jednak użyć znacznie większej siły.
Kontrola sterowania silnika
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna EPC (Electronic Power Control) włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka kontrolna EPC po uruchomieniu silnika wzgl. podczas jazdy zacznie migać, w układzie sterowania silnika jest usterka. Wybrany przez układ sterowania silnika program awaryjny umożliwi dojechanie do stacji obsługi z ograniczoną mocą silnika.
Temperatura silnika i poziom płynu chłodzącego
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna niebieska pozostaje zapalona dotąd, aż silnik osiągnie temperaturę roboczą). Należy unikać dużych prędkości obrotowych silnika, wciskania do oporu pedału przyspieszenia i przeciążania silnika.
Lampka kontrolna
czerwona włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie lub zaczyna migać na czerwono podczas jazdy, oznacza to za wysoką temperaturę silnika lub za niski poziom płynu chłodzącego.
Słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy. W takim przypadku należy zatrzymać samochód, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom płynu chłodzącego, w razie potrzeby – dolać. Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać płynu chłodzącego, nie wolno jechać dalej. Należy wyłączyć silnik i zwrócić się po pomoc do stacji obsługi, bowiem w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń silnika. Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, podwyższenie temperatury może być spowodowane usterką w pracy wentylatora chłodnicy. Trzeba sprawdzić bezpiecznik wentylatora i, w razie potrzeby, wymienić. Jeżeli lampka kontrolna
czerwona nie wyłącza się, pomimo że poziom płynu chłodzącego i bezpiecznik wentylatora są w porządku, nie wolno kontynuować jazdy. Należy się zwrócić po pomoc do stacji obsługi.
Rezerwa paliwa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna włącza się, gdy w zbiorniku jest mniej niż około 7 litrów paliwa.
Dodatkowo słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy.
Olej silnikowy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna miga na czerwono (niskie ciśnienie oleju silnikowego). Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka kontrolna nie wyłącza się po uruchomieniu silnika lub zacznie migać podczas jazdy, należy zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Sprawdzić poziom oleju w silniku i w razie potrzeby dolać oleju. Dodatkowo słychać trzykrotny sygnał ostrzegawczy.
Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać oleju, nie wolno jechać dalej. Należy wyłączyć silnik i zwrócić się po pomoc do  stacji obsługi, bowiem w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń silnika. Gdy lampka kontrolna jest włączona nie wolno jechać dalej, nawet jeœli poziom oleju jest prawidłowy. Silnik nie może pracować nawet na biegu jałowym.
Otwarte drzwi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna jest włączona, gdy jest otwarty (niedomknięty) bagażnik lub jedne z drzwi. Gdy w czasie jazdy otworzą się drzwi, zapali się lampka kontrolna i włączy się sygnał dźwiękowy.
Lampka działa również, gdy jest wyłączony zapłon. Lampka kontrolna œwieci się przez maks. 5 minut.
Układ kontroli składu spalin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna włącza się po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka kontrolna nie wyłączy się po uruchomieniu silnika lub włączy się podczas jazdy, w samochodzie jest usterka, mająca wpływ na skład spalin. Wybrany przez układ sterowania silnika program awaryjny umożliwi dojechanie do najbliższej stacji obsługi pojazdów z ograniczoną mocą silnika.
ABS
Układ przeciwpoślizgowy hamulców (ABS)
Układ zabezpieczający koła przed zablokowaniem podczas hamowania.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna sygnalizuje zdolność układu ABS do działania. Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu lub podczas uruchamiania silnika. Lampka wyłącza się gdy zostanie zakończone automatyczne samosprawdzenie.

Zakłócenia w układzie ABS
Jeśli lampka kontrolna ABS
nie wyłączy się w ciągu kilku sekund po włączeniu zapłonu lub też w ogóle się nie włączy bądź włączy się w czasie jazdy, w układzie występuje usterka. Samochód można zahamować, mając do dyspozycji zwykłe
działanie hamulców. Trzeba jak najszybciej się udać do specjalistycznej stacji obsługi, jadąc szczególnie ostrożnie, gdyż nie wiadomo, jaki zakres ma uszkodzenie układu.

Usterka w całym układzie hamulcowym
Jeżeli włączy się lampka kontrolna układu ABS wraz z lampką kontrolną układu hamulcowego
          (gdy hamulec ręczny jest zwolniony), uszkodzony jest nie tylko ABS, ale także inna częœć układu hamulcowego.
Układ hamulcowy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna miga lub włączy się gdy jest za niski poziom płynu hamulcowego, wystąpiła usterka układu ABS lub jest zaciągnięty hamulec ręczny.
Jeżeli lampka kontrolna miga i trzy razy włączy się sygnał dźwiękowy (nie przy zaciągniętym hamulcu ręcznym), należy zatrzymać samochód i sprawdzić poziom płynu hamulcowego. W razie usterki układu ABS, która ma też wpływ na działanie pozostałej części układu hamulcowego (np. funkcji rozdziału siły hamowania), lampka kontrolna układu ABS zaświeci się razem z lampką kontrolną układu hamulcowego. Należy się wtedy liczyć z możliwością, że uszkodzeniu uległ nie tylko układ ABS, ale również inna część układu hamulcowego. Jako dodatkowy sygnał ostrzegawczy trzy razy włącza się sygnał dźwiękowy.
Jadąc do najbliższej specjalistycznej stacji obsługi, trzeba się liczyć z koniecznością silniejszego wciskania pedału hamulca, większym skokiem jałowym tego pedału i dłuższą drogą hamowania.

Zaciągnięty hamulec ręczny
Lampka kontrolna
hamulca włącza się także gdy jest zaciągnięty hamulec ręczny. Dodatkowo rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, jeżeli przez co najmniej 3 sekundy samochód będzie jechał z prędkoœcią większą niż 6 km/h.
uklad hamulcowy
Układ poduszek bezpieczeństwa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadzorowanie układu poduszek bezpieczeństwa
Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeśli lampka kontrolna nie wyłączy się albo włączy się lub zacznie migać podczas jazdy, w układzie jest usterka. Dotyczy to także przypadku, gdy po włączeniu zapłonu lampka kontrolna w ogóle się nie włączy.

Gotowość poduszek bezpieczeństwa do działania jest nadzorowana elektronicznie także wtedy, gdy któraś z poduszek jest wyłączona.
Poduszka bezpieczeństwa czołowa, boczna lub kurtyna powietrzna lub napinacze pasów wyłączone za pomocą testera samochodowego:
- Lampka kontrolna włącza się na 3 sekundy po włączeniu zapłonu, po czym co 2 sekundy miga przez 12 sekund.

Jeśli czołowa poduszka bezpieczeństwa pasażera została wyłączona wyłącznikiem (wyłączanie poduszki bezpieczeństwa) na tablicy rozdzielczej po stronie pasażera:
- Po włączeniu zapłonu lampka kontrolna włącza się na 4 sekundy.
- wyłączenie poduszki bezpieczeństwa jest sygnalizowane w œrodkowej częœć tablicy rozdzielczej zapaleniem się lampki kontrolnej.
uklad poduszek bezpieczenstwa
wylacznik poduszki powietrznej
lampka niezapietego pasa bezpieczenstwa
Niezapięty pas bezpieczeństwa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampka kontrolna włącza się po włączeniu zapłonu, przypominając kierowcy i pasażerowi o obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa. Lampka kontrolna zgaśnie dopiero wtedy, gdy kierowca wzgl. pasażer zapnie pas.
Jeśli kierowca wzgl. pasażer przed rozpoczęciem jazdy nie zapnie pasa bezpieczeństwa, po przekroczeniu prędkości 20 km/h włącza się ciągły sygnał ostrzegawczy i miga lampka kontrolna.
Jeśli kierowca wzgl. pasażer w czasie kolejnych 90 sekund nadal nie zapnie pasa, sygnał ostrzegawczy wyłącza się ale lampka kontrolna
pozostaje nadal zapalona.
Przy obciążeniu fotela pasażera np. torbą (z przyczyn bezpieczeństwa odradza się tego) lampka kontrolna
będzie sygnalizowała, że pas bezpieczeństwa nie został zapięty.
service
- tu się znajdujesz
W trosce o najwyższy poziom obsługi jestem do Państwa dyspozycji od godziny 7.00 - 22.00 w dni robocze. Jeżeli mają Państwo pytania zachęcam do kontaktu lub korespondencji.
 
Zajęcia dostosowuję do Państwa indywidualnych potrzeb.

Realizuję na zamówienie;
                              - telefoniczne,
                              - e-mail,
                              - messenger
                              - sms 
      JAZDY DOSZKALAJĄCE
                 WARSZAWA
    HYUNDAI i20 1.2 MPI 85KM
            EGZAMINACYJNY
OSK-MODEL
                                  NIE ZWLEKAJ!
              ZADZWOŃ DO MNIE TERAZ
Ośrodek Szkolenia Kierowców
                     MODEL

    Strona firmowa szkoły nauki
     jazdy z którą współpracuję.
tel. +48 660 456 157
                        Instruktor Jacek Zdański
  Trasy egzaminacyjne;

ODLEWNICZA, BEMOWO
         RADAROWA
Polub MNIE NA FACEBOOKU
DZIĘKUJĘ ZA ZAINTERESOWANIE